MUSEUM'S PUBLICATIONS / Conference ProceedingsHüseyn Cavid əbədiyyəti" mövzusunda II respublika elmi konfransının materialları

Redaktor: Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya üzrə elmlər doktoru Gülbəniz Gabaxanlı.
Topluda görkəmli şair və dramaturq Hüseyn Cavidin həyat-yaradıcılığının öyrənilməsi və tədrisi, əsərlərinin tədqiq, nəşr, tərcümə və səhnələşdirmə tarixi, incəsənətdə Cavid obrazının əbədiləşdirilməsi, Cavid və cavidşünaslığın beynəlxalq aləmdə təbliği və s. haqqında aparılan araşdırmaların nəticələrini əhatə edən məruzələrin tam mətni dərc olunub.


“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə romantik ədəbiyyat” respublika elmi konfransının materialları

Redaktorlar: fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı
Sənət.ü.f.d: Ülkər Talıbzadə.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materiallarını əhatə edən topluda Azərbaycan alimlərinin, gənc tədqiqatçıların Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Abdulla Şaiq və Üzeyir bəy Hacıbəylinin yaradıcılığı haqqında araşdırmalar nəşr olunmuşdur.


"Hüseyn Cavid əbədiyyəti" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları

Redaktor: Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya üzrə elmlər doktoru Gülbəniz Gabaxanlı.
Topluda görkəmli şair və dramaturq Hüseyn Cavidin həyat-yaradıcılığının öyrənilməsi və tədrisi, əsərlərinin tədqiq, nəşr, tərcümə və səhnələşdirmə tarixi, incəsənətdə Cavid obrazının əbədiləşdirilməsi və s. haqqında aparılan tədqiqatların nəticələrini əhatə edən məruzələrin tam mətni dərc olunub.


“Hüseyn Cavid əsərlərinin gənc nəslin tərbiyəsində rolu” (Respublika elmi konfransın materialları) (Hüseyn Cavid-133).
Redaksiya heyəti: Akademik İsa Həbibbəyli, akademik Teymur Kərimli, fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı.
Azərbaycanın mütəfəkkir şairi, görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin 133 illiyinə həsr edilmiş respublika elmi konfransının materiallarını əhatə edən topluda Azərbaycan alimlərinin, gənc tədqiqatçıların Hüseyn Cavid yaradıcılığı haqqında araşdırmaları nəşr olunmuşdur.


“Hussein Javid's work in the light of modern thought” Proceedings of the International Scientific Conference (Hussein Javid-130) October 22-24, Baku, 2012, 346 pp.
Editorial Board: academician Mahmud Karimov, Isa Habibayli, active member of Azerbaijan National Academy of Sciences Kamal Abdullah, Dr. philology Gulbeniz Babakhanli, active member of the Azerbaijan National Academy of Sciences Teymur Karimli, Dr. Philology Aybaniz Aliyeva-Kengerli.
President of Azerbaijan Ilham Aliyev held International scientific conference devoted to the 130th anniversary of Hussein Javid collection of materials covering Azerbaijan, Turkey, USA, Germany, Finland, the Crimea, and Uzbek scientists published research about Javid. The materials was preferred reflecting to the Javid's heritage of the point of the new approach in selecting of papers.“Hussein Javid's heritage and the modern era” International scientific conference. Baku, 2007.
International scientific conference devoted to the 125th anniversary of dramatist collection of materials covering Azerbaijani, Turkish and Iranian scientists’ have been included in studies of heritage of Javid.