MUZEYİN STRUKTURU


Müdiriyyət

Direktor

Fil.ü.e.d., Gülbəniz İbrahim qızı Babaxanlı

Elmi katib

Validə Həsənova

Baş mühafiz

Fəridə Azadova

Baş mühasib

Nailə Məmmədli

Cavidşünaslıq şöbəsi

H.Cavid və ümumiyyətlə cavidlər irsinə aid materialların tədqiqi; ekspozisiya və səyyar sərgilərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi.

Elmi kütləvi işlər şöbəsi

H.Cavid və ümumiyyətlə cavidlər irsinin təbliği, sərgilərin nümayişi və tədbirlərin təşkili.

Elmi ekspozisiya şöbəsi

H.Cavid və ümumiyyətlə cavidlər irsinə aid materialların qorunması və təqdimi.

Elmi fondlar şöbəsi

H.Cavid və ümumiyyətlə cavidlər irsinə aid materialların toplanması, qeydiyyata salınması, elmi təsvirinin verilməsi və mühafizəsi.

Elmi və bədii tərtibat şöbəsi

Ekspozisiyanın və səyyar sərgilərin bədii tərtibatı, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin VEB saytının dizayn tərtibat işləri.

Elmi informasiya və kitabxana şöbəsi

H.Cavid və ümumiyyətlə cavidlər irsinə aid kitabların toplanması, saxlanması və oxuculara xidmət.

Kadrlar şöbəsi

Kadr işlərinin aparılması.

Ümumi şöbə

Təssərrüfat işlərinin təşkili.Səhifəni çap et