ƏLAQƏ


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Hüseyn Cavidin ev muzeyi İstiqlaliyyət küçəsi 8-də, Məhəmməd Füzuli adına Dövlət Əlyazmalar institutu binasının 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Hüseyn Cavid 1920-ci ildən -1937-ci il iyunun 4-ə - həbs olunan günədək burada yaşamış və o illərdə bu binada yerləşən «Darülmüəllimin»də dərs demişdir. Hüseyn Cavidin tamaşaya qoyulmuş və nəşr edilmiş dram əsərləri, həbs olunduğu vaxt müsadirə olunmuş şəxsi arxivindəki əsərlər də daxil olmaqla, 22 əsəri əhatə edirsə, bu əsərlərin böyük əksəriyyəti bu binada yerləşən mənzildə yazılmışdır.

Tel.: 492-06-57
E-mail: huseinjavid@gmail.com, Direktor@cm.science.az